รายชื่อผู้เข้าประกวด Harbor Junior นพมาศ 2018 สาขาตึกคอมอุดร

รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Junior  อายุไม่เกิน 6 ปี

 1. ด.ญ. ภัทรวิจิตรา ภูวา อายุ 4.11 ปี
 2. ด.ญ. ณัฐณภาส์ ศรีพันธุ์ อายุ 6.2 ปี
 3. ด.ญ. ชลศิตา กรัณยากรณ์ อายุ 6 ปี
 4. ด.ญ. กชฎาพรหม ชนะเวช อายุ 4.5 ปี
 5. ด.ญ. พิชญานันทน์ อาษานาม อายุ 4 ปี
 6. ด.ญ. กวินตรา ชินอัน อายุ 5  ปี
 7. ด.ญ. สรัญญา อโณทัยนาท อายุ 5  ปี
 8. ด.ญ. ภูษณิศา ห่อทอง อายุ 4  ปี
 9. ด.ญ. ชัญญ์ สรัสสมิต อายุ 4.1 ปี
 10. ด.ญ. พราวพิชชา บุญสืบ อายุ 5.1 ปี
 11. ด.ญ. ศิริลักษ์ คำเชียงตา อายุ 5 ปี
 12. ด.ญ. นลพรรณ หน่อสีดา อายุ 6 ปี
 13. ด.ญ. ลักษณ์นารา จันทรสุวรรณ อายุ 5 ปี
 14. ด.ญ. แจ๊คเกอลีน ดอน ริชาร์ดส อายุ 6.2ปี
 15. ด.ญ. สายธารา ลิขกิจจาทร อายุ 5 ปี
 16. ด.ญ. ศนันท์ธฉัตร อินทะชัย อายุ 3  ปี
 17. ด.ญ. นิตย์วิภา สินงาม อายุ 6 ปี
 18. ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สกุลธนไพศาล อายุ 6.8 ปี
 19. ด.ญ. กชมน บุญบรรลุ อายุ 3.11 ปี 
 20. ด.ญ. อชิรญาณ์ ถิ่นก้อง อายุ 4.10 ปี
 21. ด.ญ. พิชญาภา กองแก้ว อายุ 5 ปี
 22. ด.ญ. อริสา สกุลสุขวงศ์ อายุ 5.7 ปี
 23. ด.ญ. นันธะริญา ยศเตา อายุ 4.7 ปี
 24. ด.ญ. ดาวิกา วงศ์มณี อายุ 2.7 ปี

รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Kids  อายุไม่เกิน 12 ปี

 1. ด.ญ. บุษยาภรณ์ เพ็ชรน้อย อายุ 9 ปี
 2. ด.ญ. ศศิธร ปิ่นทอง อายุ 10 ปี
 3. ด.ญ. กมลชนก เหรียญทอง อายุ 7 ปี
 4. ด.ญ. เกษสุดา เกษแก้ว อายุ 9 ปี
 5. ด.ญ. พิมลดา ไชยจักร อายุ 10 ปี
 6. ด.ญ. กัลยวรรธน์ สินสวัสดิ์ อายุ 10 ปี
 7. ด.ญ. วรินทร แก้วอินทร์ อายุ 8 ปี
 8. ด.ญ. ดานุวดี ศรีปทุมวงศ์ อายุ 9 ปี
 9. ด.ญ. พิริยากร เย็นรัตน์ อายุ 10 ปี
 10. ด.ญ. จิดาภา แสนกลาง อายุ 11 ปี
 11. ด.ญ. กัญภร ธนะศรีบุตร อายุ 7.8 ปี
 12. ด.ญ. อลิเซีย นิสเติร์ม อายุ 7.3 ปี
 13. ด.ญ. กมลรส หน่อสีดา อายุ 9 ปี
 14. ด.ญ. ยษิตา ครองนวกุล อายุ 8.1 ปี
 15. ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสิวะกุล อายุ 7.7 ปี
 16. ด.ญ. ศศกาญจน์ คุณสา อายุ 7 ปี
 17. ด.ญ. อลิซาเบซ ณัฐชา เดอร์เดริ้น อายุ 8ปี
 18. ด.ญ. แคทเทอรีน ชัญญา เดอร์เดริ้น อายุ 7ปี
 19. ด.ญ. รินรดี แสนอุบล อายุ 7 ปี
 20. ด.ญ. ดิษยา วงษ์หาจักร อายุ 10 ปี
 21. ด.ญ. ธิชาดา ศรีขว่าง อายุ 11 ปี

* รบกวนผู้ปกครองเตรียมเอกสารสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดของผู้เข้าสมัครในช่วงลงทะเบียน

** เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30-10.30 น. บริเวณชั้น G  ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร

HarborLand นพมาศ Junior 2018

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร

รุ่นการประกวด

 • รุ่น Junior อายุไม่เกิน 6 ปี (อนุโลมให้เกิน 6 ปีได้ แต่ต้องไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ ในวันประกวด)
 • รุ่น Kids อายุไม่เกิน 12 ปี (อนุโลมให้เกิน 12 ปีได้ แต่ต้องไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ในวันประกวด)
 • ทั้ง 2 รุ่น จำกัดรับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกวด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) นำมาวันประกวด

ช่องทางการรับใบสมัคร

 • สมัครออนไลน์ได้ที่ Line: @tukcom
  (มี@นำหน้า) พิมพ์หาใน Line ที่เมนูเพิ่มเพื่อนได้เลย
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ประกวดทาง Line: @tukcom ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.

 

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่น ต้องใส่ชุดไทยในการประกวด โดยไม่กำหนดประเภทของชุดไทยนั้นๆ เช่น ชุดไทยจักรพรรดิ ,ชุดไทยจักกรี หรือ ชุดไทยเรือนต้น เป็นต้น
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องสามารถเดินบนเวทีในลักษณะของการเดินโชว์ตัว ด้วยตนเองได้
 • กรรมการจะทำการถาม-ตอบ เพื่อสัมภาษณ์ ด้วยคำถามทั่วไป
 • ไม่มีโชว์ความสามารถพิเศษ

 

รอบการประกวด

 1. รอบคัดเลือก – ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัว และแนะนำตัวเองด้านหน้าบนเวที
 2. รอบตัดสิน – ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ 20 คน เดินโชว์ตัว และตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ

 

เกณฑ์การตัดสิน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินรางวัล

 • บุคลิก / หน้าตา / รูปร่าง
 • กิริยา / มารยาท
 • ความสวยงามของชุดและความเหมาะสมต่อบุคลิก หน้าตา และรูปร่าง (ชุดสวยและต้องเหมาะกับเด็กคนนั้นๆ)
 • ไหวพริบ / ปฏิภาณ / ความเฉลียวฉลาด ในการตอบคำถาม

กำหนดการประกวด

9.30 – 10.30 น.          ผู้เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่น ลงทะเบียนและเข้ารายงานตัว ที่บริเวณด้านข้างเวที ชั้น G

10.30 – 12.30 น.        ทีมงานกองประกวด ทำการซักซ้อมการเดินโชว์ตัว

หากซ้อมเสร็จเร็วสามารถให้เด็กๆ ทานอาหารกลางวันได้เลย

13.00 – 14.00 น.        การประกวดทั้ง 2 รุ่น (เดินโชว์ตัวทั้ง 2 รุ่นในรอบการโชว์ รอบเดียวกัน)

ประกาศผลรอบคัดเลือกและประกวดรอบตัดสินต่อทันที

14.00 – 14.15 น.        ประกาศผลตัดสินและมอบรางวัล ทั้ง 2 รุ่น

รางวัลการประกวด

 • รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 6 ปี)

ชนะเลิศ                           ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 1         ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 2         ได้รับทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รางวัลชมเชย 2 รางวัล      ได้รับ Gift Voucher Free Pass  HarborLand group จำนวนรางวัลละ 10 ใบ

รางวัล Poppular  vote     ได้รับ Gift Voucher Free Pass  HarborLand group จำนวน 5 ใบ

 • รุ่น Young (อายุไม่เกิน 12 ปี)

ชนะเลิศ                             ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 1          ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ Member HarborLand group 3 เดือน

รางวัลชมเชย 2 รางวัล      ได้รับทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมGift Voucher Free Pass HarborLand group

จำนวนรางวัลละ 10 ใบ

รางวัล Poppular  vote      ได้รับ Gift Voucher Free Pass  HarborLand group จำนวน 5 ใบ

*** หมายเหตุ ***

– ผู้ที่สมัครเข้าประกวดทุกคนจะได้รับ Gift Voucher ส่วนลด 50% จำนวน 2 ใบ

– ผู้ร่วมโหวตลุ้นรับบัตร Gift Voucher Free Pass HarborLand group คนละ 1 ใบ จำนวน 10 รางวัล จับรางวัลในระหว่างการประกวด

– บัตร Gift Voucher HarborLand group หมดอายุวันที่  31  มีนาคม 2562

– บัตร  Member HarborLand group มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร ใช้ได้เฉพาะสาขาศูนย์การค้าตึกคอมอุดร เท่านั้น!!

– บัตร Member HarborLand group ผู้รับต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้